top of page
Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry
Y-tunnus: 0207404-6
Osoite: Sotilaspojankatu 1
Postinumero: 57100
Postitoimipaikka: SAVONLINNA

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Hilla Mariappan-Lappalainen
Puhelinnumero: 0447147460
Sähköpostiosoite: intendentti@savonlinnanorkesteri.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään jäsenyyteen ja yhdistyksen toimintaan liittyvään viestintään ja laskutukseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Mahdollisia tallennettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero.

4. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin henkilö on yhdistyksen jäsen tai uutiskirjeen tilaaja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

bottom of page